جامعه شناسی حقوق
67 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » تابستان 1382 - شماره 35 » (35 صفحه - از 171 تا 205)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«جامعه‏شناسی حقوق» یک تخصّص دانشگاهی در قلمرو رشته عمومی جامعه‏شناسی است که می‏کوشد به لحاظ نظری، رابطه میان حقوق و جامعه، سازمان اجتماعی نهاد حقوق، کنش‏های متقابل اجتماعی همه کسانی که با نهاد حقوق و نمایندگان آن سروکار دارند و نیز معنایی را که مردم به واقعیت حقوقیِ موجود در میان خود می‏دهند، فهم و تبیین کند. کتاب جامعه‏شناسی حقوق اثر خاویر تِرِوینیو مشتمل بر یک بررسی تفصیلی و جامع از نظریه‏های جامعه‏شناختی درباره حقوق است. در این کتاب پیشینه نظری، نظریه‏های کلاسیک و نظریه‏های معاصر و جدید و نیز طرحی برای آینده جامعه‏شناسی حقوق در قرن بیست و یکم ارائه شده است. این نوشتار تلاش می‏کند از چارچوب فهرست‏خوانی گذر کند و به درون‏مایه‏های اصلی این کتاب راه یابد.(3) واژه‏های کلیدی: جامعه‏شناسی حقوق، تحلیل اجتماعی ـ حقوقی، نظریه کارکردگرایی ساختی، نظریه کشمکش، مطالعات حقوقیِ انتقادی.
آدرس اینترنتی