نقش قبض در عقد قرض
60 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1382 - شماره 36 » (26 صفحه - از 97 تا 122)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عبدالرضا علیزاده(1) چکیده قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه‏ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ی این بررسی‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونی در تملیکی بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیاری از نظام‏های حقوقی به رضایی اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهای بازرگانی و معاملی، این ضرورت را ایجاب می‏کند که به رضایی بودن عقد قرض قایل شویم. واژه‏های کلیدی: قبض، شرط صحّت، قرض، قرض‏دهنده (مُقرض)، قرض‏گیرنده (مقترض)، عدم انتقال ملکیت، کفایت تراضی
آدرس اینترنتی