مقالات مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی ایران و برخی قوانین دیگر
52 بازدید
محل نشر: بصیرت » شماره 25 و 26 » (34 صفحه - از 10 تا 43)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی