بررسی و نقد اندیشه های ماکس وبر در جامعه شناسی حقوق
65 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 9 » (36 صفحه - از 101 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی